Historia jednego z najważniejszych pomników w Polsce, poświęconego zmarłemu w 1813 roku księciu Józefowi Poniatowskiemu, bohaterowi pol­skiego oręża, w której odbijają się dzieje narodu i jego stolicy.

Osiem pro­blemowych esejów autorstwa polskich, duńskich i włoskich historyków oraz historyków sztuki prezentuje losy pomnika, naszkicowane w szero­kim kontekście i zrekonstruowane na podstawie materiałów archiwalnych w dużej części do tej pory nieznanych, a także obszernej kwerendy pra­sowej. Kwestie technologiczne i artystyczne przeplatają się tu z opisem wydarzeń historycznych, w których pomnik odegrał rolę symboliczną, będąc jednocześnie dla nich ideowym lub materialnym tłem.

Wartym szczególnej uwagi elementem monografii jest ponad dwieście zamieszczonych w niej ilustracji, również w dużej mierze nieobecnych dotąd w literaturze przedmiotu. Choć wplecione zostały w poszczególne teksty, można je traktować jako osobną opowieść, niezależną narrację ukazującą nie tylko ikonografię i historię pomnika, lecz także jego funkcjono­wanie jako temat dla artystów oraz, co chyba najważniejsze, znaczenie monumentu w życiu politycznym i społecznym Polaków.