Katalog wystawy "Sztuka dobrego myślenia. Dziedzictwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego", prezentowanej w Muzeum Łazienki Królewskie od 25 kwietnia do 1 września 2024 r.

To pierwsza monograficzna wystawa poświęcona Stanisławowi Herakliuszowi Lubomirskiemu (1641-1702). Właśnie z jego inicjatywy powstał pawilon Łaźni, który później został przekształcony w Pałac na Wyspie. Był ważnym graczem na scenie politycznej Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII w., fundato­rem i mecenasem, pisarzem i poetą. Człowiekiem o szerokich horyzon­tach intelektualnych, inspirującym się rozmaitymi nurtami ideowymi i estetycznymi.

Złożoność postaci Lubomirskiego znajduje wyraz w strukturze katalogu. Rozpoczynają go trzy teksty wstępne przybliżające biografię i aktywność publiczną marszałka, jego spuściznę literacką oraz związki z Łazienkami. Kolejne teksty odpowiadają narracji wystawy. Podzielone zostały na dwie części, z których pierwsza dotyczy Ujazdowa i początków Łazienek (dwa podrozdziały), a druga samego Lubomirskiego (siedem podrozdziałów). Każdy z podrozdziałów rozpoczyna się tekstem wprowa­dzającym, następnie obecne są noty katalogowe dotyczące danej problematyki.

Książka zawiera ponad 100 ilustracji. Jej wydanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.