Muzeum Łazienki Królewskie, włączając się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, we współpracy z Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie przygotowało krytyczne wydanie Konstytucji 3 maja 1791. Jeden z trzech oryginalnych tekstów Ustawy Rządowej z Archiwum Sejmu Czteroletniego, znajdujący się obecnie w AGAD, opracowała prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz, kierownik Pracowni Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich, prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym.

Jest to egzemplarz do tej pory niepublikowany, różniący się od dwóch pozostałych, wcześniej już wydanych. Jak się jednak przypuszcza to właśnie ten rękopis został odczytany i podpisany 3 maja 1791 r.