Niewiele jest w Polsce miejsc, które tak silnie przemawiają do zbiorowej wyobraźni, jak Łazienki Królewskie. Podwaliny pod ich legendę położył w XVII stuleciu Stanisław Herakliusz Lubomirski, wybierając ten teren na swoje miejsce odpoczynku. W pełni rozkwitła ona dzięki Stanisławowi Augustowi, który stworzył tu zatopione w zieleni miejsce spotkania z kulturą. Choć kolejni mieszkańcy i związane z nimi wydarzenia przywodzą na myśl trudne dla polskiej państwowości czasy, to pamiętać należy, że od wieków już Łazienki to dla Warszawy przede wszystkim ulubione miejsce wypoczynku, ukochany park.

Niniejsza publikacja stara się przybliżyć ten fenomen, uchwycić genius loci, bo i dzisiaj, jak pisze we wstępie Grzegorz Piątek, "funkcja oficjalna ściera się [tu] z prywatną, narodowe skarby z miejską codziennością". Nie jest zatem ona przewodnikiem w tradycyjnym ujęciu, stanowi raczej klucz do prawdziwego poznania Łazienek Królewskich.

Jacek Dehnel o książce: Grzegorz Piątek to solidna firma i jego przewodnik po Łazienkach jest solidny i pomysłowy zarazem. Z jednej strony pełni swoją funkcję podstawową, to znaczy pokazuje zwiedzającemu dzieje całego zespołu, pozwala przejść się po parku (czy na żywo, czy palcem po mapie) i rozrzuconych w nim obiektach, dowiedzieć się co kiedy powstało, czemu i jakie miało przeznaczenie. Z drugiej jednak wyjaśnia fenomen Łazienek na innym poziomie: jako opowieść o zmieniających się potęgach i symbolach, od baroku, przez oświecenie, czasy caratu, międzywojnia, aż po okres komunizmu i dzień dzisiejszy. Do tego zwraca uwagę wyjątkowo piękna i przemyślana - jak na popularną publikację - szata graficzna.


Grzegorz Piątek - krytyk i historyk architektury, badacz dziejów Warszawy, kurator wystaw i projektów artystycznych związanych z architekturą, publicysta, tłumacz, z wykształcenia architekt. Autor nagrodzonej biografii "Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego" (2016) oraz książki "Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949" (2020), współautor licznych publikacji poświęconych Warszawie i architekturze.