Projekty przebudowy Zamku Królewskiego i Akademii Nauk