Portret Stanisława Augusta w płaszczu gronostajowym