Rodzinna strefa malarska "Maluję"
badanie naukowe

Prof. Marta Rakoczy
Instytut Kultury Polskiej UW
Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem Childhoods UW

Współcześnie w muzealnych praktykach edukacyjnych stosunkowo rzadko traktuje się edukację dziecięcą jako zaplanowany przez dorosłych proces (poprzez wybór celu, środków i przewidywanego efektu), dostosowany do programu narzucanego przez publiczne instytucje edukacji formalnej.

W efekcie, nieczęsto traktuje się dzieci jako samodzielne podmioty pracy autoedukacyjnej, które poprzez swobodną twórczość budują lub redefiniują własne role, a także więzi ze światem społecznym i bliskimi osobami.

Rodzinna strefa malarska w Starej Kordegardzie, stanowiąca przedmiot badania naukowego, zainspirowana została kolekcją obrazów króla Stanisława Augusta z Pałacu na Wyspie oraz pracami Rembrandta. Wokół tych dzieł strefa "Maluję" buduje wielomedialne i wielozmysłowe środowisko doświadczenia, pozwalające dzieciom i opiekunom dotykać, obcować ze słowem i muzyką, malować na różnych formatach i wspólnie odpoczywać.

W badaniu, przeprowadzonym w 2022 r., chodzi o przeanalizowanie eksperymentalnej strefy muzealnej jako przestrzeni swobodnej, choć inspirowanej sztuką, twórczości dziecięcej i wpisywanych w nią znaczeń (przez rodziców, dziadków, opiekunów, dzieci, edukatorów).

Badanie obejmuje wywiady z różnymi podmiotami, biorącymi udział w procesie oraz obserwacji uczestniczącej (z edukatorami, rodzicami, dziadkami i dziećmi), z poszanowaniem kodeksu etycznego dotyczącego dobrych praktyk badań z dziećmi, a także analizę prac dzieci i dorosłych. W jego wyniku powstały: (1) raport wskazujący na mocne strony projektu oraz wnioski do potencjalnego przemyślenia; (2) lista rekomendacji złożona z postulatów, służących rozwojowi potencjału rodzinnej strefy "Maluję" i Starej Kordegardy.

RAPORT Z BADANIA NAUKOWEGO W RODZINNEJ STREFIE MALARSKIEJ "MALUJĘ" W STAREJ KORDEGARDZIE (FORMAT WORD - 0,06 MB)

RAPPORTO SULLE RICERCHE DI VALUTAZIONE NELLO SPAZIO DELLA PITTURA PER LE FAMIGLIE "DIPINGO" NEL VECCHIA KORDEGARDA (FORMATO WORD - 0,06 MB)