Tylman z Gameren i Stanisław Herakliusz Lubomirski