Jeśli lubisz taniec, weź udział w projekcie tanecznym, towarzyszącym wystawie prac Ursuli von Rydingsvard w Łazienkach Królewskich. Działania obejmują warsztaty z tancerkami i choreografkami, Moniką Szpunar i Weroniką Pelczyńską, oraz wspólne stworzenie filmu o charakterze artystycznym z wykorzystaniem rzeźby "Elegantka II".

Inspirując się monumentalnością i wielowarstwowością prac Ursuli von Rydingsvard, skoncentrujemy się na analogiach między rzeźbą a ciałem człowieka. Zastanowimy się, jak świadomość ruchu własnego ciała wpływa na indywidualny odbiór dzieł sztuki. Rozważymy też, jak rzeźba, odbierana z perspektywy ciała, może stać się partnerką we wspólnym tańcu. Obok twórczości Ursuli von Rydingsvard czerpać́ będziemy również z dziedzictwa współczesnej choreografii i tańca, improwizacji oraz improwizacji kontaktowej.

Pięciodniowe warsztaty zakończą się wspólnym stworzeniem filmu o charakterze artystycznym, w którym wezmą udział wszyscy uczestnicy spotkań; wykorzystana zostanie również rzeźba "Elegantka II".

Projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, niezależnie od posiadanego doświadczenia tanecznego i ruchowego. Ze względu na ciągłość działań wymagana jest obecność, możliwe jest opuszczenie tylko jednego warsztatu. Wykupienie biletu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu warsztatów i wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda prawnego opiekuna.

WYSTAWA: URSULA VON RYDINGSVARD. TYLKO SZTUKA


Autorką zdjęcia ilustrującego projekt jest Klaudyna Schubert.