W znoszeniu dystansu między tym, co odległe, a teraź­niejszością pomagają edukatorzy Ośrodka Edukacji, dyplomowani animatorzy kultury, historycy sztuki, poloniści, artyści posługujący się w swojej pracy technikami warsztatowymi z obszaru animacji kultury, pedagogiki teatralnej i działań performatywnych.

Edukato­rzy nie występują w roli onieśmielającego, dominującego autory­tetu, ale kompetentnego i dojrzałego partnera do rozmowy, przy którym bez obaw można uruchomić wyobraźnię, rozpakować swój bagaż doświadczeń, z którym wreszcie łatwiej dociekać sensu przez zadawanie prostych, ale ważnych pytań: jak? dlaczego? po co?