Ekologia i przyroda

Łazienki Królewskie - zielone serce Warszawy - to bogactwo fauny i flory. W otoczeniu wspaniałej przyrody, w Centrum Edukacji Ekologicznej powstała przestrzeń do działań proekologicznych. Warsztaty i akcje edukacyjne służą podnoszeniu świadomości na temat ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Prowadzone przez nas zajęcia łączą wiedzę różnych dziedzin z aktywizującymi metodami edukacyjnymi. Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci w wieku szkolnym do zapoznania się z ofertą Centrum Edukacji Ekologicznej, korzystania z uroków łazienkowskich ogrodów i wspólnego działania na rzecz przyrody.