Młodzież w wieku 11-15 lat zapraszamy na warsztaty artystyczne "Klasa rysunkowa". Motywem przewodnim zajęć będzie ciało przedstawiane jest jako część natury, wytwór kultury, metafora, narzędzie, symbol, punkt odniesienia, źródło tożsamości i przyjemności.

Warsztaty skierowane są do wszystkich, którzy tworzą, mają pasję i chcą rysunkiem wyrazić myśli, pracując w niepowtarzanej przestrzeni Łazienek Królewskich. Zajęcia odbywać się będą w Królewskiej Galerii Rzeźby, Galerii Rzeźby Polskiej oraz w zabytkowych ogrodach.

Muzeum zapewnia materiały plastyczne, opiekę merytoryczną, indywidualne konsultacje i niepowtarzalną, sprzyjającą skupieniu przestrzeń do pracy twórczej.

TERMINY I TEMATY WARSZTATÓW:

7 lipca - O mowie
#byczkimsposlowie, #lamacslowo, #mocneslowo, #niepowiedziecjeszczeostatniegoslowa, #trzymackogoszaslowo

Grymas twarzy, gestykulacja, kontakt wzrokowy, postawa towarzysząca kontaktowi z drugim człowiekiem wszystko to składa się na wyjątkową mowę ciała. Uczestnicy warsztatów, analizując łazienkowskie rzeźby i pomniki, spróbują odgadnąć, co przekazują one o sobie między wierszami.

4 sierpnia - O pozycji
 #czwartawladza, #miecwladzenadsoba, #wycofacsienazgoryupatrzonepozycje

Władza wpływa na ciało - monarcha wydaje się wyższy, a osoba wyższa częściej zdobywa władzę. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, co chciał zakomunikować ostatni król Polski Stanisław August, portretując się w cudzej koronie. Mowa będzie również o tym, jak sztuka stanowiła niegdyś medium władzy i czy obecnie sztuka może być narzędziem władzy?

8 września - O byciu
#bycnamiejscu, #bycnaustach, #byckims, #bycgdziesjednanoga, #bycwproszku, #bycwsiodmymniebie, #byckwita, #bycnagarnuszku, #bycnanogach

Muzeum kojarzy się z miejscem, które zakazuje, a zarazem wymaga określonych zachowań - nie dotykania, zawieszenia spojrzenia, powolnego poruszania się po salach itp. Uczestnicy warsztatów odkryją znane miejsca na nowo, szukając nieoczywistej, niecodziennej i zaskakującej perspektywy. Spróbują zestawić przestrzeń ekspozycji z swoimi doświadczeniami, otwierając muzeum na spersonalizowane sposoby zwiedzania.

13 października - O brzydocie
#brzydkijaknoc, #brzydkijaknieboskiestworzenie, #brzydkiekaczatko  

Przez stulecia starożytni Grecy eksperymentowali ze sposobami prezentowania ludzkiego ciała zarówno jako obiektu piękna, jak i nośnika znaczenia. Dionizos i Apollo to opowieść o prawdzie w brzydkim ciele i iluzji w ciele doskonałym. W nawiązaniu do współczesności uczestnicy warsztatów zastanowią się nad subiektywnym postrzeganiem piękna.

10 listopada - O cyborgach
#mieccoswglowie, #coskomuschodzipoglowie

Uczestnicy warsztatów zastanowią się, czy futurystyczne wizje cyborgów, robotów i androidów w kulturze to wymysł XXI wieku? Przeanalizują również to, czego możemy się nauczyć od starożytnych centaurów, satyrów i gigantów.