Jeśli chcesz poznać królewskie kolekcje dzieł sztuki Stanisława Augusta, weź udział w warsztatach, które odbywają się w Galerii Obrazów w Pałacu na Wyspie, a także w Galerii Rzeźby w Starej Oranżerii.

W zbiorach króla Stanisława Augusta, który zamierzał otworzyć w Łazienkach Królewskich pierwsze publiczne muzeum, znajdowały się dzieła tak wybitnych artystów, jak Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Gerard Dou, Jan Vermeer van Haarlem czy Jan Victors.

Podczas warsztatów będzie można poznać poszczególne obrazy i rzeźby, m.in. dzięki tekstom z epoki, i wspólnie z uczestnikami zajęć zinterpretować najciekawsze obiekty.

Niektóre ze spotkań będą nawiązywać do zaplanowanych na ten rok w Łazienkach Królewskich wystaw czasowych dzieł Angeliki Kauffmann, Jana Bogumiła Plerscha i Abrahama van der Tempel. 

Tematy warsztatów w 2017 r.:
1. Od kunstkamery do muzeum publicznego.   
2. Królewskie kolekcje dzieł sztuki Stanisława Augusta.
3. Malarstwo holenderskie w kolekcji Stanisława Augusta.
4. Artyści malarze, bracia, nauczyciele - Jan i Jakub Victors.
5. Kobieta artystka i kobieta polityk - Angelika Kauffmann i Giuliana Pubblicola Santacroce.
6. Pomiędzy bogami. Kobieta w mitologii na przykładzie kolekcji malarstwa i grafiki Stanisława Augusta oraz obrazu "Ariadna opuszczona przez Tezeusza", Angeliki Kauffmann
7. Abraham van der Tempel. Malarz rodziny patrycjuszy
8. Abraham van der Tempel i jego krąg. Malarstwo alegoryczne w Niemczech i Holandii w XVII wieku
9. Iluzja w sztuce. Jan Bogumił Plersch 
10. Iluzja w sztuce. Cristofano Alliori
Kurator warsztatów: dr Marek Maksymczak