Tworzysz, masz pasję, chcesz wyrazić swoje myśli rzeźbą i poznać tajniki pracy w formierni, weź udział w warsztatach artystycznych "Plastyka formy. Ciało" w Starej Oranżerii. Zajęcia skierowane są do osób w wieku 11-15 lat.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji warsztatów artystycznych dla młodzieży będzie ciało, jako element wielu przeplatających się dyskursów. Inspirując się dziełami z Królewskiej Galerii Rzeźby, uczestnicy zajęć tworzyć będą w formierni, nawiązującej do XVIII-wiecznego warsztatu, w którym wykonywano gipsowe kopie antycznych i nowożytnych rzeźb.

Muzeum zapewnia materiały plastyczne, opiekę merytoryczną, indywidualne konsultacje i niepowtarzalną, sprzyjającą skupieniu przestrzeń do pracy twórczej. Tematy i zadania poszczególnych warsztatów pozwolą uczestnikom zajęć poznać materiały, narzędzia i formy rzeźbiarskie, takie jak: ceramika, płaskorzeźba oraz rzeźba pełna.

TERMINY I TEMATY WARSZTATÓW:

24 lutego - Noga
#dacnoge, #chodzicpowodzie

24 marca - Pięta
#piętaAchillesa, #pojscwpiety

28 kwietnia - Ręka
#miecdwielewerece, #zlotaraczka, #palecbozy, #umywacrece, #bycnareke, #trzymacrekenapulsie

26 maja - Serce
 #mieczloteserce, #sercewalijakmlotem, #bicsiewpiersi 

23 czerwca - Tors
#torsbelwederski, #zapieradechwpiersi

28 lipca - Język
 #bycnajezykach, #nabracwodywusta, #wyjaccoskomuszust

25 sierpnia - Nos
#utrzeckomusnosa, #wodzickogoszanos, #cosidziejakkrewznosa

22 września - Ucho
#uchoDionizosa, #nadstawiacuszu, #osleuszy, #uchoigielne, #trabajerychonska

27 października - Oko
#Argusoweoko, #ciernwoku, #aniokoniewidzialoaniuchonieslyszalo, #miecoczyszerokootwarte, #bezzmruzeniaoka, #cosjestwidocznegolymokiem, #miecklapkinaoczach

24 listopada - Głowa
#mieccoswglowie, #postawiccosnaglowie, #coskomuschodzipoglowie, #stracicdlakogosglowe, #zglowa, #miecglowewchmurach