Zapraszamy na warsztaty, podczas których ich uczestnicy - dzięki ćwiczeniom, grom i różnym sekwencjom ruchów - odkrywać będą swoje ciała oraz relacje z otoczeniem i innymi ludźmi.

Warsztaty stworzone zostały z myślą o osobach ze spektrum autyzmu, ale wziąć udział może w nich każdy dorosły. Uczestnicy zajęć szukać będą w sobie elementów żywiołów: wody, powietrza, ziemi i ognia, które inspirowały Jana Bogumiła Plerscha, nadwornego malarza Stanisława Augusta. Zaczerpnięte z natury ćwiczenia i ruchy staną się okazją do uwolnienia ciał, wyciszenia i rozluźnienia.

Każdy, kto chce wziąć udział w warsztatach (w cyklu czterech zajęć), powinien napisać kilka zdań o sobie na email: info@autentyzm.pl. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 25 września.

Warsztaty poprowadzą: Dagan Ben Zvi, izraelski tancerz i choreograf, Anna Szcześniak, Olga Michalik i Aleksandra Sztajerwald. Wsparcie terapeutyczne: Olga Świeża.

Warsztaty przygotowane zostały przez Muzeum Łazienki Królewskie oraz inicjatywę "AUTENTYZM", związaną z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę”. W jej ramach tworzona jest przestrzeń do spotkań dorosłych ze spektrum autyzmu z osobami neurotypowymi.