Podczas warsztatów - organizowanych w ramach Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez Barier - poznać można będzie najważniejsze dzieła z Królewskiej Galerii Rzeźby w Starej Oranżerii. 

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, dlaczego w XVIII w. tak chętnie kopiowano antyczne rzeźby. Następnie w królewskiej formierni wykonają gipsowe kopie wybranych motywów i ornamentów. Podczas zajęć wykorzystywane będą pomoce edukacyjne i artefakty.

Prowadzący warsztaty: Dorota Stelmaszczyk-Szwed, Olga Michalik.