Zapraszamy na spotkania poświęcone łazienkowskiej faunie i florze, podczas których spacerować będziemy po królewskich ogrodach oraz tworzyć w warsztatach formierskich i stolarskich.

W cyklu "Żywioły oświecenia" odbędą się trzy spotkania: 27 maja, 10 czerwca i 22 lipca 2019 r. w godz. 17.30-19.30. Miejsce rozpoczęcia zajęć - taras przed Pałacem na Wyspie, potem spacer po królewskich ogrodach i warsztaty: 27 maja i 10 czerwca w Centrum Edukacji Ekologicznej w Nowej Palmiarni, zaś 22 lipca w formierni w Starej Oranżerii.

Na warsztaty obowiązują: bilety w cenie 5 zł (jedno spotkanie) i zapisy: edukacja@lazienki-krolewskie.pl, pierwszeństwo mają uczestnicy całego cyklu "Żywioły oświecenia" (trzy spotkania). W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz ewentualną informację o byciu użytkownikiem AAC.

Podczas warsztatów poznamy bogactwo flory i fauny łazienkowskich ogrodów. Krótki spacer, jaki odbędziemy, pozwoli nam bliżej przyjrzeć się wybranym gatunkom kwiatów, krzewów i drzew. Zdobytą wiedzę botaniczną uzupełnią warsztaty formierskie i stolarskie, w czasie których stworzymy stiukowe motywy roślinne, niepowtarzalne zielniki drzew i hotele dla owadów.

Warsztat I: Drzewa
Przechadzając się wokół łazienkowskiego stawu, poznamy różne gatunki drzew. Odkryjemy, które z nich są naszymi rodzimymi gatunkami, a które sprowadzone zostały w XVIII w. Następnie wspólnie wykonamy niepowtarzalne zielniki przedstawiające drzewa z królewskich ogrodów.

Trasa spaceru: taras Pałacu na Wyspie - alejka wokół łazienkowskiego stawu - Mostek Kaskadowy - Centrum Edukacji Ekologicznej w Nowej Palmiarni

Warsztat II: Owady
Podczas spaceru wyruszymy na spotkanie niezwykłej grupy zwierząt, jakimi są owady zapylacze. Na ukwieconych rabatach poszukamy trzmieli ziemnych i pszczół miodnych. Dowiemy się, które z owadów są szkodnikami, a które sprzymierzeńcami przyrody. Następnie, korzystając ze zdobytej wiedzy, zbudujemy drewniane domki i hotele dla owadów pożytecznych.

Trasa spaceru: taras Pałacu na Wyspie - Ogród Włoski - łąka kwietna - Centrum Edukacji Ekologicznej w Nowej Palmiarni

Warsztat III: Kwiaty
Spacerując po historycznych ogrodach, poznamy gatunki kwiatów, które inspirowały artystów dekorujących wnętrza letniej rezydencji króla Stanisława Augusta. Dowiemy się, co symbolizują wybrane rośliny w sztuce. Następnie, korzystając z form odlewniczych, wykonamy własne gipsowe rozety i inne motywy roślinne.

Trasa spaceru: taras Pałacu na Wyspie - Królewska Promenada - Ogród Oranżeryjny - formiernia w Starej Oranżerii


Warsztaty prowadzą: Paulina Organiściak-Kwiatkowska, przyrodnik, ornitolog; Jakub Kehl, architekt krajobrazu; Olga Michalik, historyk sztuki.

Spotkania mają charakter interdyscyplinarny, pozwalający zapoznać się z zasadami obserwacji i rozpoznawania wybranych gatunków roślin i owadów, jak również z podstawami stolarki, sztukatorstwa i obsługi narzędzi. Na każdych zajęciach obecna będzie terapeutka Olga Świeża. Dla osób korzystających z AAC, które o swoich potrzebach poinformują w zgłoszeniu mailowym, zapewnimy odpowiednie wsparcie.

Mapa: https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/mapa