Spotkajmy się w królewskim pałacu i porozmawiajmy o królach z bajki. Wspólna dyskusja stanie się inspiracją do stworzenia nowej królewskiej galerii obrazów.

Bajki i baśnie, te dawne i współczesne, przedstawiają królów w bardzo różny sposób, słowem i obrazem. Na warsztatach skupimy się na tekstach i ilustracjach do bajek różnych autorów. Wspólne czytanie pozwoli nam zastanowić się, jakie cechy wewnętrzne i zewnętrzne są charakterystyczne dla króla. Jak wygląda monarcha? Co lubi? Kto może nim być? Jakie są królewskie przywileje i obowiązki? Czy władcy potrzebne jest królestwo? Jak zostać królem, jeśli się nim wcześniej nie było? Wspólna dyskusja i odpowiedzi na te pytania staną się inspiracją do stworzenia nowej królewskiej galerii obrazów.