Zapraszamy na warsztaty artystyczne, podczas których dzieci poznają różne techniki rzeźbiarskie. Inspiracją będą dzieła polskich twórców, a także prace prekursora nowoczesnego rzeźbiarstwa, Auguste'a Rodina.

Uczestnicy warsztatów odwiedzą Galerię Rzeźby Polskiej w Starej Oranżerii, gdzie zapoznają się z różnorodnością form i materiałów, które wykorzystywali rzeźbiarze na początku XX w. Każde spotkanie będzie okazją do poznania innej techniki rzeźbiarskiej oraz materiału: gliny, masy papierowej i gipsu. Inspiracją do stworzenia własnych rzeźb i form przestrzennych będą rzeźby Auguste'a Rodina z Państwowych Zbiorów Sztuki w Dreźnie, prezentowane na wystawie czasowej w Pałacu na Wyspie. 

Warsztat I - "Gest / Glina"
Wspólnie obejrzymy rzeźby figuratywne i posągi w Galerii Rzeźby Polskiej. Bliżej przyjrzymy się ich poszczególnym elementom: rękom, stopom i atrybutom. Różnorodność przedstawień i postaw wyrzeźbionych postaci będzie okazją do sprawdzenia, w jaki sposób gesty i układ rąk wpływają na ekspresję rzeźby. W dalszej części spotkania spróbujemy wyrzeźbić w glinie własne dłonie.

Warsztat II - "Emocje / Papier mache"
August Rodin wierzył, że ludzka twarz jest lustrem duszy, a sztuka pomaga uczuciom się uzewnętrznić. Oglądając z różnych perspektyw rzeźby artysty, zastanowimy się, jak za pomocą rzeźby przedstawić emocje, śmiech czy grymas na twarzy. Porozmawiamy też o tym, czy mimikę można odczytywać w ten sam sposób u każdej osoby. Wykorzystując następnie technikę papier mache, nauczymy się, jak delikatnie modelować rysy twarzy, by utrwalić w rzeźbie uczucia portretowanej osoby.

Warsztat III - "Poza / Narzut gipsowy"
Podczas warsztatów zastanowimy się, skąd August Rodin czerpał inspirację do tworzenia niezwykle ekspresyjnych rzeźb. Wspólnie sprawdzimy, czy pozy i proporcje przedstawionych postaci są możliwe do powtórzenia w rzeczywistości. Proste ćwiczenia ruchowe pozwolą nam nauczyć się wrażliwości na plastykę dzieł artysty i stworzyć własną postać w technice narzutu gipsowego.


WYSTAWA "ISTOTA IMPRESJONIZMU. RZEŹBY RODINA W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH"