Dzieci i opiekunów zapraszamy na spotkanie, podczas którego poznać można będzie życiorys znanego komediopisarza Aleksandra Fredry z nietypowej perspektywy.

Punktem wyjścia do prześledzenia biografii poety będzie opowieść o talerzu. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, w jaki sposób niepozorne naczynie związane było z postacią twórcy i stało się inspiracją do odkrywania rodzinnej historii. Spotkanie poprowadzi Maciej Szeptycki, potomek autora "Zemsty" i "Ślubów panieńskich", twórca Fundacji Rodu Szeptyckich.

Wydarzenie towarzyszy wystawie "Virtuti Militari", na której zobaczyć można m.in. nadany Aleksandrowi Fredrze Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari.