Poszukujemy wolontariuszy, którzy będą nas wspierać w organizowaniu animacji, warsztatów i innych wydarzeń w strefach edukacyjnych oraz zabytkowych obiektach Łazienek Królewskich, a także w prowadzeniu kwerend.

Zapraszamy młodzież (+16) i dorosłych, szukających miejsca twórczego rozwoju, zainteresowanych długofalową współpracą - wstępnie do końca roku, z możliwością kontynuacji w kolejnym roku. Zgłoszenia za pośrednictwem formularza online nadsyłać można do 18 września 2022 r. Więcej informacji: j.zubrowska@lazienki-krolewskie.pl.

Poszukujemy osób do współpracy w kilku obszarach, związanych z działalnością Działu Edukacji:

Rodzinna strefa malarska "Maluję"

Zadania:

 • wsparcie organizacyjno-porządkowe działania strefy (przygotowanie materiałów, wymiana wody, czyszczenie pędzli);
 • informowanie gości strefy o działaniach edukacyjnych;
 • wsparcie osób prowadzących warsztaty artystyczne (w tym pomoc w przygotowaniu przed warsztatami oraz uporządkowaniu strefy po warsztatach).

Zapraszamy osoby dyspozycyjne w dniach i godzinach otwarcia strefy (szczególnie w piątki, soboty i niedziele, w godz. 10.30-17.00) oraz w terminach warsztatów (18 września w godz. 11.00-12.30, 2 października w godz. 13.00-15.00, 6 listopada w godz. 13.00-15.00, ponadto 30 września oraz we wszystkie piątki października w godz. 11.00-13.00). Mile widziana będzie znajomość języków obcych, zwłaszcza ukraińskiego (nawet na poziomie podstawowym).

Warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Zadania:

 • wsparcie organizacyjne osób prowadzących warsztaty - pomoc w przygotowaniu materiałów oraz uporządkowaniu sali po zajęciach (formiernia w Starej Oranżerii, Centrum Edukacji Ekologicznej, inne obiekty);
 • wsparcie uczestników, w tym pomoc w dotarciu na miejsce zajęć i odprowadzenie grupy do szatni;
 • wspieranie dzieci w wykonywaniu prostych czynności, w razie potrzeby wyjście do toalety.

Zapraszamy osoby dyspozycyjne w terminach warsztatów:

 • "Wielokształty", warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci: 17 września, 1 października, 15 października 2022 r., godz. 11.00-13.00;
 • "Duże formy", warsztaty artystyczne dla dorosłych i młodzieży: 7 października, 14 października, 18 listopada, godz. godz. 17.30-19.30 oraz 3 grudnia, godz. 14.00-16.00,
 • "Rodzina w formie", warsztaty artystyczne dla dzieci: 10 września, 1 października, 5 listopada 2022 r., godz. 11.00-12.45.

Spacer przyjazny sensorycznie śladami łazienkowskiej flory i faun dla osób niewidomych i słabowidzących

Zadaniem wolontariuszy będzie wsparcie uczestników - w razie potrzeby pomoc w dotarciu na miejsce spotkania, towarzyszenie podczas spaceru i odprowadzenie po jego zakończeniu, a także pomoc w wykonywaniu prostych aktywności plastycznych. Termin: 8 października, godz. 14.00-16.00.

Realizacja kwerend

Zapraszamy do współpracy osoby studiujące lub absolwentów kierunków humanistycznych, zainteresowanych historią nowożytną. Poszukujemy osób, które chciałyby - pod opieką merytoryczną historyka z Działu Edukacji MŁK - wesprzeć nas w prowadzeniu kwerendy bibliograficznej (w opracowaniach i wydawnictwach źródłowych) na temat Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Wyniki zrealizowanej kwerendy chcielibyśmy wykorzystać w działaniach edukacyjnych, wystawienniczych i wydawniczych. Wolontariat w tym obszarze może być realizowany w dużej mierze lub całkowicie zdalnie.

Naszym wolontariuszom i wolontariuszkom oferujemy:

 • porozumienie o wolontariacie;
 • możliwość udziału w warsztatach i szkoleniach, w tym pracy z osobami o szczególnych potrzebach;
 • wsparcie merytoryczne i organizacyjne Działu Edukacji MŁK;
 • możliwość zdobywania doświadczenia z zakresu pracy z publicznością w muzeum, organizowania wydarzeń edukacyjnych i realizacji kwerend;
 • bezpłatny wstęp do zabytkowych obiektów Łazienek Królewskich;
 • możliwość przystąpienia do programu benefitowego Karty Wolontariusza Korpusu Solidarności;
 • zaświadczenie o zrealizowanym wolontariacie.