Jeśli mieszkasz w okolicy Łazienek Królewskich i chciałbyś lepiej poznać Muzeum oraz organizować wydarzenia kulturalne dla swoich sąsiadów, zgłoś się do nas. Szukamy osób, które zostaną wolontariuszami "Lokalnych Pomysłów Muzealnych".

Wolontariat "Lokalnych Pomysłów Muzealnych" skierowany jest do osób od 18. roku życia i obejmuje dwa etapy: szkolenie oraz działania kulturalne na rzecz lokalnej społeczności. Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w projekcie, powinni wypełnić powyższy formularz zgłoszeniowy i przesłać go (scan lub zdjęcie) na adres: lokalnepomysly@lazienki-krolewskie.pl albo dostarczyć bezpośrednio do Muzeum (ul. Agrykola 1, 00-460). Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2018 r. Można aplikować jako pojedyncza osoba lub zespół dwuosobowy. Muzeum zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami/zespołami. Koordynacja projektu: Agata Pietrzyk-Sławińska, Anna Zajda z Ośrodka Edukacji Muzealnej (tel. 22 50 60 104).

I ETAP (październik)

W pierwszym etapie wolontariusze wezmą udział w kilkudniowym szkoleniu, które obejmie warsztaty, spacery tematyczne i oprowadzania po łazienkowskich obiektach. Spotkania będą okazją do poznania muzealnych zbiorów, w tym kolekcji malarstwa, oraz historii Łazienek Królewskich i metodologii pracy instytucji kultury. Zajęcia, które mają zainspirować wolontariuszy do realizacji własnych pomysłów na działania sąsiedzkie, poprowadzą pracownicy i współpracownicy Działu Edukacji Muzealnej.

Program szkolenia
8 października 2018 r.  

16.30-18.30 - Zajęcia integracyjne, prezentacja działalności Ośrodka Edukacji Muzealnej Łazienek Królewskiej.
18.30-19.30 - Wykład "Najważniejsze wydarzeniach lat 1764-1795".

9 października 2018 r.
16.30-18.00 - Zwiedzanie Pałacu na Wyspie.
18.00-19.30 - Warsztaty z edukacji muzealnej i animacja kultury, inspirowane zbiorami Łazienek Królewskich.

10 października 2018 r.
16.30-18.30 - "Historia lokalna", spacer wokół Łazienek Królewskich.

15 października 2018 r.
16.30-18.30 - "Ogrody łazienkowskie: historia i różnorodność przyrodnicza", spacer edukacyjny.

16 października 2018 r.
16.30-18.30 - Warsztaty praktyczne w królewskiej formierni w Starej Oranżerii oraz zajęcia z pracy ze zwiedzającymi o indywidualnych potrzebach edukacyjnych.

17 października 2018 r.
16.30-18.30 - Warsztaty plastyczno-praktyczne, inspirowane zbiorami Łazienek Królewskich.

22 października 2018 r.
17.00-18.00 - "Inspiracje sąsiedzkie", spotkanie z przedstawicielami partnerstwa "Moje Sielce".
18.00-19.00 - Spotkanie organizacyjne.

II ETAP (listopad - grudzień)

Wolontariusze, wspierani przez pracownika Muzeum, opracują koncepcję działań kulturalnych na rzecz lokalnej społeczności (tzw. Finały). Akcja skierowana będzie do osób zamieszkujących okolice Łazienek Królewskich. Jej idea zakłada zaangażowanie tych, którzy ze względów zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych mają utrudniony dostęp do kultury, np. seniorzy z trudnością w poruszaniu się.

Wydarzenia finałowe będą mogły odbyć się w miejscu zaproponowanym przez wolontariuszy, komfortowym dla osób biorących w nim udział, lub w siedzibie partnerów "Lokalnych Pomysłów Muzealnych", np. w klubie osiedlowym Panorama (ul. Górnośląska 1). Muzeum może również udostępnić wybrane przestrzenie Łazienek Królewskich. Zapewnia ponadto fundusze na materiały techniczno-plastyczne, niezbędne do działań kulturalnych, i poczęstunek dla uczestników tzw. Finałów. 

Udział w "Lokalnych Pomysłach Muzealnych" jest dla wolontariuszy i uczestników wydarzeń finałowych bezpłatny. Projekt dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Przy "Lokalnych Pomysłach Muzealnych" z Łazienkami Królewskimi współpracują: Partnerstwo "Moje Sielce", "Integracja" - Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. Prof. Andrzeja Tymowskiego, Biblioteka Publiczna w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (Biblioteka nr 9 i 44), Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "TORWAR" oraz Kawiarnia/Pracownia FOR.REST design.