Poszukujemy wolontariusza do programu edukacyjnego dla dzieci "Kropki w paski", który będzie się odbywał w Łazienkach Królewskich od marca do czerwca 2017 r.

Zasady działania programu:
1. W drugi piątek miesiąca wolontariusz będzie obserwował i wspierał zajęcia dla dzieci w wieku 1-3 lat i ich opiekunów, prowadzone przez animatora z Łazienek Królewskich.
2. Na podstawie scenariusza tych zajęć, wolontariusz (przy wsparciu koordynatora programów rodzinnych) stworzy autorski zestaw ćwiczeń i animacji.
3. W trzeci czwartek miesiąca, wolontariusz przygotuje i przeprowadzi ok. 60-minutowe spotkanie dla dzieci 1-3 lat i ich opiekunów, podczas którego wykorzysta wcześniej opracowane ćwiczenia i animacje.

Zalety udziału w programie:

  • udział w innowacyjnym przedsięwzięciu edukacyjnym,
  • bezpośredni wpływ na kształt prowadzonych zajęć,
  • możliwość zdobywania nowych umiejętności i kontakt z zespołem profesjonalnych edukatorów muzealnych,
  • zaświadczenie o zrealizowanym wolontariacie,
  • darmowy wstęp do obiektów i na wybrane zajęcia muzealne w Łazienkach Królewskich.

Wolontariusz powinien:

  • być otwarty na działania z dziećmi i ich opiekunami,
  • mieć doświadczenie w pracy z małymi dziećmi,
  • wykazywać pomysłowość w tworzeniu aktywności dla małych dzieci,
  • być punktualny i dobrze zorganizowany,
  • być dyspozycyjny w drugi piątek i trzeci czwartek miesiąca w godz. 10.00-13.00.

Zgłoszenia z informacją o motywacji do udziału w programie i wykazanym doświadczeniem w pracy z dziećmi, prosimy przesyłać na adres: wolontariat@lazienki-krolewskie.pl do 13 marca 2017 r.