Za najciekawszy muzealny projekt edukacyjny w konkursie "Wierzba" uznano inicjatywę "Muzeum spotyka…" z Łazienek Królewskich. To program wolontariacki, w którym wspólnie pracowały osoby w wieku 18-26 lat oraz 60+, tworząc międzypokoleniowy zespół.

Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" organizowany jest przez samorząd województwa mazowieckiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Muzealników Polskich. W tegorocznej, XI edycji zgłoszono 86 zdarzeń muzealnych z 2016 r. Kapituła konkursowa wyłoniła laureatów w czterech kategoriach: najciekawsza wystawa, najlepszy projekt edukacyjny, najciekawsze wydawnictwo muzealne (także audiobooki) oraz w kategorii otwartej, do której zgłaszać można było m.in.: projekty artystyczne, gry miejskie, inscenizacje, wydawnictwa i projekty multimedialne itp. Laureatów poznaliśmy 17 lipca 2017 r.

Łazienki Królewskie zajęły I miejsce w kategorii "Muzealny projekt edukacyjny". Laur przyznany został za program wolontariacki "Muzeum spotyka…". Zgodnie z ideą projektu, jako wolontariusze wspólnie pracowały osoby w wieku 18-26 lat oraz 60+. Międzypokoleniowy zespół prowadził w listopadzie i grudniu 2016 r. zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z placówek integracyjnych na Mazowszu, m.in. ze Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach, Przedszkola Miejskiego nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Pluszowego Misia w Ciechanowie, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnym nr 7 im. Jana Pawła II w Ciechanowie, Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4 im. Urszuli Smoczyńskiej w Mińsku Mazowieckim.

Projekt "Muzeum spotyka…" dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerami byli: Fundacja SYNAPSIS i Mazowieckie Samorządowe Centrum Szkolenia Nauczycieli.