Ogromne zaangażowanie i wsparcie ze strony naszych wolontariuszy sprawiło, że tegoroczny Piknik Europejski udał się znakomicie. Dziękujemy wszystkim ochotnikom za pomoc w organizacji wydarzenia.

Piknik Europejski z okazji 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej odbył się w Łazienkach Królewskich 1 maja 2019 r. W organizację wydarzenia zaangażowało się ponad 40 wolontariuszy - studentów, uczniów i rodziców. Nasi ochotnicy informowali gości Łazienek Królewskich o przebiegu pikniku oraz wspierali działania animacyjne w strefach edukacji, gdzie odbywały się warsztaty rodzinne oraz gry i zabawy dla dziećmi.

Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć Łazienki Królewskie w organizacji kolejnego Pikniku Europejskiego, zapraszamy do współpracy w przyszłym roku.

Fot. Jola Mleczak, TOTU film