Jeśli poszukujesz twórczej aktywności i rozwoju oraz chciałbyś kreatywnie spędzać wolny czas w Łazienkach Królewskich, dołącz do nas jako wolontariusz. Zapraszamy młodzież (+16) oraz dorosłych.

Wolontariusze wspierają nas w prowadzeniu warsztatów edukacyjnych, organizowaniu akcji plenerowych (np. Piknik Europejski) oraz wydarzeń kulturalnych (np. Noc Muzeów). Poszukujemy osób zainteresowanych sztuką i przyrodą, lubiących kontakt z ludźmi, otwartych na nowe doświadczenia. 

Przykładowe zadania wolontariuszy:

 • wsparcie organizacyjno-porządkowe działań w strefach edukacyjnych (Stara Kordegarda, formiernia w Starej Oranżerii, Centrum Edukacji Ekologicznej),
 • współpraca z osobami prowadzącymi i koordynującymi warsztaty i animacje,
 • wsparcie uczestników zajęć (np. pomoc w dotarciu na miejsce zbiórki, towarzyszenie w trakcie zajęć, odprowadzenie grupy do szatni),
 • informowanie gości Muzeum o działaniach edukacyjnych.

Naszym wolontariuszom zapewniamy:

 • możliwość udziału w warsztatach i szkoleniach,
 • wsparcie merytoryczne i organizacyjne Działu Edukacji MŁK,
 • możliwość zdobywania doświadczenia z zakresu pracy z muzealną publicznością, w tym z osobami o indywidualnych potrzebach,
 • bezpłatny wstęp na wystawy stałe i czasowe w Łazienkach Królewskich,
 • porozumienie wolontariackie oraz zaświadczenie o zrealizowanym wolontariacie.

Osoby zainteresowane wolontariatem w Muzeum Łazienki Królewskie prosimy o przesłanie:

 • wypełnionego kwestionariusza osobowego (wzory do pobrania powyżej),
 • krótkiej informacji o sobie (zainteresowania, wykształcenie, znajomość języków obcych, dotychczasowe doświadczenia związane z edukacją, wolontariatem) i swojej dyspozycyjności  na adres: wolontariat@lazienki-krolewskie.pl.

Dodatkowych informacji udziela Jolanta Żubrowska, tel. (+48) 517 715 594.