Brama Chińska

Budowa Bramy Chińskiej według projektu Jana Chrystiana Kamsetzera.