Bug i Wisła

Ustawienie przed Pałacem na Wyspie rzeźb Bug i Wisła