Pałac Myślewicki

Zabytek zyskuje ćwierćkoliste, parterowe skrzydła boczne.