Wzniesienie pawilonu zwanego Domem Tureckim (projekt Jana Chrystiana Kamsetzera).