Henryk Sienkiewicz

Odsłonięcie pomnika Henryka Sienkiewicza, autorstwa Kazimierza Gustawa Zemły.