Królowa Bona zakłada w Ujazdowie letnią siedzibę. To pierwsza prywatna rezydencja królewska w okolicach Warszawy.