Sejm nadaje Stanisławowi Herakliuszowi Lubomirskiemu wieś królewską Jazdowo