Pałac Myślewicki

Nadbudowa skrzydeł Pałacu Myślewickiego o piętro.