Podkomorzy Denhof odstępuje prawa do Ujazdowa marszałkowi Stanisławowi Herakliuszowi Lubomirskiemu.