Popiersie Stanisława Augusta

Ustawienie na terenie ogrodów Łazienek Królewskich brązowego odlewu popiersia Stanisława Augusta (według popiersia autorstwa André Le Bruna).