Kanał Piaseczyński

Budowa Kanału Piaseczyńskiego, zwanego Królewskim lub Wielkim Kanałem. Zakończenie prac w 1725 r.