Reprezentacyjne Gmachy Rzeczpospolitej

Łazienki stają się własnością państwa jako Reprezentacyjne Gmachy Rzeczpospolitej.