Rotunda w Pałacu na Wyspie

W Rotundzie Pałacu na Wyspie stają posągi królów Kazimierza Wielkiego, Zygmunta I Starego, Stefana Batorego i Jana III Sobieskiego (autorzy Giacomo Monaldi, Giovachino Staggio i Franciszek Pinck). Ukończenie prac w 1795 r.