Śmierć Stanisława Augusta

Stanisław August umiera. Łazienki dziedziczy książę Józef Poniatowski.