Stara Kordegarda

Budowa Starej Kordegardy według projekt Jana Chrystiana Kamsetzera). Zakończenie prac w 1792 r.