Przekształcenie pawilonu Trou-Madame w Teatr Mały.