Nadanie Wodozbiorowi obecnej, klasycystycznej oprawy według projektu Chrystiana Piotra Aignera.