Zegar słoneczny

Przed Białym Domem staje zegar słoneczny z klęczącym satyrem (prawdopodobnie autorstwa Jana Chryzostoma Redlera).