Źródło Północne

Źródło przy ul. Agrykoli zostaje obudowane według projektu Jana Chrystiana Kamsetzera.