Od września 2015 r. Łazienki Królewskie są członkiem Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, która jako organizacja pozarządowa działa od kilkudziesięciu lat i zrzesza ponad 35 tysięcy osób na całym świecie. Siedzibą Polskiego Komitetu Narodowego ICOM jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

ICOM został utworzony w 1946 r., przy wsparciu UNESCO, by reprezentować interesy muzeów. Obecnie zajmuje się m.in. kształceniem pracowników muzeów, formami ich działania na rzecz społeczeństw i kultury, wyzwaniami, jakie stoją współcześnie przed muzeami na całym świecie, a także kwestiami etycznymi.

W ramach tej pozarządowej organizacji działają 172 komitety, w tym 117 komitetów narodowych, 31 międzynarodowych komitetów specjalistycznych, 5 związków regionalnych (komitetów regionów) oraz 20 organizacji afiliowanych. ICOM posiada status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ. Językami oficjalnymi organizacji są francuski, angielski i hiszpański.

 Od 2012 r. obowiązki przewodniczącej Polskiego Komitetu Narodowego ICOM pełni prof. Dorota Folga-Januszewska.