Ogłoszenie ws. poszukiwania autorów plakatów celem nabycia praw do wykorzystania reprodukcji plakatu na ekspozycji "Plakat II RP"

Warszawa, 13 czerwca 2018 r.

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, ul. Agrykola 1, 00-460 w Warszawie poszukuje autorów plakatów celem nabycia praw do wykorzystania reprodukcji plakatu na ekspozycji "Plakat II RP", która zostanie zaprezentowana w Galerii Plenerowej Muzeum przy Al. Ujazdowskich w terminie 10.07-10.08.2018 r.

Muzeum zaprezentuje następujące prace:

l.p.

Autor

lata życia

Tytuł

Rok

Wymiary (cm)

1

Bartłomiejczyk Edmund

1885 - 1950

Wielka loteria Artystyczna

1922

100x69,5

2

Berman Mieczysław

1903 - 1975

„Wiek" cement wysokowartościowy

1930

69,5x48,

3

Bocianowski Bohdan

1911 - 1983

Bal Akademii Sztuk Pięknych

1937

100x69,5

4

Broschowna Janina, Stalony-Dobrzański Adam

1904 - 1985

Kraków

1938

98,5x60

5

Bylina Michał

1904 - 1982

Wystawa dzieł sztuki "Ład" "Ryt" Henryk Kuna

1931

70x50,5

6

Chomicz Witold

1910 - 1984

Krakauer Festtage

1939

99,5x63

7

Dobrzyński Stanisław

1897 - 1949

Reduta literacka. Kulig staropolski

1914

99,5x62,5

8

EP

-

Płomyk najpoczytniejszy tygodnik ilustrowany dla dzieci i młodzieży z dodatkiem „Płomyczek” dla młodszej dziatwy.

1926

70x50

9

Frycz Karol

1877 - 1963

Tutki do papierosów. Radom, Kraków. M. Paschalski

1911

 95x63

10

Grzybowski A

-

Polskie okręty przywozić będą do polskich portów towary gdy zakupisz pożyczkę odrodzenia Polski.

1920

71x53

11

Hryniewiecki Jerzy, Osiecki Stefan

1908 - 1989

Polen ein Skiparadis

1933

96x62

12

Jastrzębowski Wojciech

1884 - 1963

Powszechna Wystawa Krajowa

1929

89,5x69

13

JW.

-

Trzecia wystawa formistów grupa F9

1922

49,5x36

14

Kamiński Zygmunt

1888 - 1969

Do broni! Ojczyzna Was wzywa!

1920

99x70,5

15

Kryszak Tadeusz

?

Wisłą do morza. Vistula

1935

101x69,5

16

Kuryatto Czesław

1902 - 1951

15lecie III-go powstania Śl. Wystawa pamiątek Powstań Śląskich

1936

100x70

17

Langner Wiktor Zbigniew

1906 - 1985

Górny Śląsk

1937

100x60

18

Langner Wiktor Zbigniew

1906 - 1985

Katowice 18 VI – 29 VI 1939. Wystawa elektromechaniczna

1939

99x67,5

19

Mann Kazimierz

1910 - 1975

Visitez la Pologne Vous y serez bien accueillis

1939

100x62,5

20

Nirnstein Zygmunt

1894 - 1969

Dwie Joasie

1935

100x70

21

Norblin Stefan

1982 - 1952

Warszawa

1930

99x62

22

Norblin Stefan

1982 - 1952

Warszawa

1932

98x62

23

Osiecki Stefan

1902 - 1977

Snow and Sun in Poland

1938

100x63

24

Radlicz Jerzy

?

Dziewczyna szuka miłości

1938

100x70

25

Romała Marian

1912 - 1984

Poznań

1936

100,5x61

26

Trepkowski Tadeusz

1914 - 1954

Palestine line. Gdynia – America Shipping Lines, LTD.

1935

99x68,5

27

Autor nieznany

-

Kupujmy pożyczkę odrodzenia Polski!

1920

 95x63

28

Autor nieznany

-

Sabra

1934

120x93

29

Autor nieznany

-

Sanok Polska Spółka Przemysłu Gumowego

1935

100x70

30

Autor nieznany

-

Wierna rzeka

1936

99,5x69,5

31

Autor nieznany

-

Bedzie lepiej

1936

100x70

32

Autor nieznany

 

Pieniny

1937

100x70

33

Autor nieznany

-

Polesie

1937

95,5x69,5

34

Autor nieznany /monogram 19J?20/

-

Do broni! Wstępujcie do armji ochotniczej!

1920

94x78

35

Wielhorski Czesław/Piątkowski Leszek

1911 - 1980

FIS Zakopane

1939

99x61,5

36

Woźniakowski

-

VI Ogolnośląski Zjazd Śpiewaków, Śląskie Uroczystości Moniuszkowskie w Katowicach

1930

93x62

 

Kontakt: Maja Kokot
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
ul. Agrykola 1
00-460 Warszawa
tel. 22 50 60 007
m.kokot@lazienki-krolewskie.pl

 

Muzeum Łazienki Królewskie informuje, że dołożyło wszelkich starań w celu odnalezienia wszystkich następców prawnych autorów prezentowanych prac w zakresie autorskich praw majątkowych.