Sprzedaż zużytych składników majątku ruchomego Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Muzeum Łazienki Królewskie posiada składniki majątku ruchomego, będące jego własnością, które sprzeda w drodze przetargu ofertowego pisemnego:

Lp.

Nazwa

Model, rok prod.

Opis

Cena minimalna

1

Ciągnik ogrodniczy CARRARO

model TIGRETRAC HST, rok prod. 2004

Ciągnik ogrodniczy przystosowany do montażu osprzętu ogrodniczego i prac ogrodniczych. Skrzynia automatyczna niesprawna

15.700,00 zł

2

Kosiarka spalinowa wrzecionowa

Marquis 51, EF200399, rok prod. 2008

Sprawna

1.100,00 zł

3

Kosiarka samobieżna trawnikowa 3-nożowa Ransomes z silnikiem Kawasaki i kontenerem C1100

typ C-1100, rok prod. 2004

Sprawna

3.400,00 zł

4

Opryskiwacz SOLO

typ 436, rok prod. 1997

Sprawna

1.800,00 zł

5

Pług - spryskiwacz czołowy z elementem mocującym

typ T218/2 2,5m, rok prod. 2009

Sprawny

1.200,00 zł

6

Walec wibracyjny Stawostroj

typ WW3402, rok prod. 1978

Niesprawny

700,00 zł - wartość złomu

7

Obrabiarka
kombinowana

T-IV-1 Jarocin, rok prod. 1982

 

500,00 zł

8

Frezarka

XIII-e-32

 

200,00 zł

9

Piła tarczowa

XIII-e-31

 

300,00 zł

10

Silnik elektryczny

XIII-e-31

 

300,00 zł

11

Wyciąg do frezarki

XIV-f-22

 

100,00 zł

12

Odciąg trocin

XIV-f-222

 

300,00 zł

13

Odciąg trocin

XIV-f-242

 

300,00 zł

 

Sprzedaż składnika nastąpi na podstawie złożenia oferty kupna skierowanego do Działu Administracji (pokój 21 w Dawnej Oberży) w terminie do 09.03.2020 r. do godz. 8.00, w zamkniętej kopercie, opisanej "Sprzedaż składników majątku ruchomego". Otwarcie złożonych kopert nastąpi komisyjnie w sali konferencyjnej w Dawnej Oberży 10.03.2020 r. o godz. 10.30.

W przypadku równoważnych ofert decydująca będzie kolejność złożenia ofert.

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami, oględzinami powyższych składników proszone są o kontakt telefoniczny: 22 50 60 125 lub email: administracja@lazienki-krolewskie.pl

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY