Gioacchino Staggi (1761-1809)

Jeden z trzech, pochodzących z Carrary, braci Staggich, włoskich rzeźbiarzy działających okresowo na dworze Stanisława Augusta. Nie jest znane miejsce nauki Giovachina. Prawdopodobnie w 1788 roku przyjechał do Polski, gdzie od kilku lat działali już jego dwaj starsi bracia Francesco i Pietro Ceccardo. Początkowo współpracował przy dekoracji parku Arkadia koło Łowicza, którego pomysłodawczynią była księżna Helena z Przeździeckich Radziwiłłowa. Na początku lat 90. był zatrudniony na dworze królewskim w Warszawie jako pomocnik André Le Bruna. Wykonywał wówczas drobne prace o charakterze restauracyjnym. Był następnie autorem niektórych rzeźb królów z Rotundy w Pałacu na Wyspie. Po 1795 roku tworzył różne roboty rzeźbiarskie. Prawdopodobnie w 1797 roku wrócił do Włoch. W 1805 roku w Carrarze urodziła mu się córka, której matką chrzestną była księżna Helena Radziwiłłowa. Rzeźbiarz miał być jednym z autorów mauzoleum ojca Stanisława Augusta, Stanisława Poniatowskiego. Pomnik planowano ustawić w ogrodach łazienkowskich. Ostatecznie nie doszło do jego realizacji. Giovachino Staggi był dość poprawnym rzeźbiarzem. Niektóre z jego prac wskazują na braki w warsztacie tego artysty.