Jacob Christoph Le Blon (1667-1741)

Niemiecki malarz, rytownik i twórca tapiserii; 1696–1702 uczył się w Rzymie, prawdopodobnie u Carla Maratty; 1702–17 pracował w Amsterdamie jako malarz miniatur; 1718–1734 czynny w Londynie, gdzie wykonywał trójkolorowe mezzotinty (imitacje olejnych obrazów) i w 1725 wydał traktat Colorito, or the Harmony of Colour in Painting; od 1734 w Paryżu.

[D. Juszczak, H. Małachowicz, Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog, Warszawa 2015: Muzeum Łazienki Królewskie, s. 229.]