Jakub Monaldi (1734-1798)

Rzeźbiarz nadworny Stanisława Augusta. Urodził się i studiował w Rzymie. W 1768 roku przybył do Polski wraz z André Le Brunem. Miał objąć stanowisko drugiego po Le Brunie profesora rzeźby w projektowanej przez Stanisława Augusta akademii sztuk pięknych. Wobec niepowodzenia tego planu został nauczycielem rysunku i rzeźby w pracowni rzeźbiarskiej na Zamku Królewskim (tzw. skulptorni). Zajmował się również realizacją zamówień, które miały dekorować monarsze rezydencje. Kilkakrotnie wykonywał prace dla innych zleceniodawców. Były wśród nich między innymi pomniki nagrobne polskiego duchowieństwa i magnaterii. Rzeźbiarz miał być jednym z autorów niezrealizowanego mauzoleum ojca Stanisława Augusta, Stanisława Poniatowskiego. Pomnik planowano ustawić w ogrodach łazienkowskich. Na twórczość Giacoma Monaldiego składają się wyłącznie obiekty powstałe w Polsce. Część z nich to realizacje pomysłów Le Bruna. Wiele dzieł Monaldi zaprojektował sam. Jego rzeźby charakteryzują się mistrzowskim oddaniem faktury i draperii, której modelunek wzorowany jest na barokowej rzeźbie rzymskiej. Monaldi był poprawnym portrecistą, ale niedorównującym Le Brunowi. Giacoma Monaldiego uważa się za najzdolniejszego artystę spośród współpracowników Le Bruna.